De contributie bedraagt € 127,50 per verenigingsjaar, dat loopt van eind augustus/begin september (afhankelijk van de schoolvakantie) tot en met eind juni.

De contributie dien je voor aanvang van het nieuwe seizoen
over te maken op onze bankrekening:

 

NL03 ABNA 055 23 21 125.

Je kunt natuurlijk ook gedurende het gehele jaar instappen bij Takt’89!